Referenser

Referenser

Vi har under 2019 anlitat Expediam och Lena Dyrberg i en delad roll som HR-stöd för verksamheten och dess chefer samt stöd åt VD och ledning vad avser ledarutveckling och coaching på företaget. Lena har hanterat rollen och skött uppdraget på ett utmärkt och förtjänstfullt sätt och därtill har hon med sin djupa och breda HR-kompetens varit ett mycket bra och aktivt stöd till VD och ledningen i övrigt i olika typer av verksamhetsutvecklingsfrågor. Lena är som sagt mycket kunnig inom HR- och ledarskapsområdet, hon är driven men flexibel och har en mycket god kommunikativ förmåga samt har levererat helt i enlighet med gjorda överenskommelser. Vi är mycket nöjda med vårt värdeskapande samarbete och kan varmt rekommendera andra att anlita Expediam och Lena! /Björn Söderholm, Vd för Markbolagen
Lena har under drygt ett år fyllt positionen som interim HR-chef/HRBP för oss på Voith Hydro. Omfattningen av arbetet växte under tiden från ”normalt” HR arbete till att vara en drivande del i HR-transformationen, lokala förhandlingar och utveckling av organisation samt ledarskap. Lena har på ett proffesionellt sätt lyckats lyfta ledningen och andra ledare i företaget samt skapat förtroende hos de anställda. Jag rekommenderar Lena varmt för alla de uppdrag hon väljer att ta sig an.
Lena jobbade med mig i Transformationprojektet på HVDC. Hon var oerhört kunnig inom HR området och kunde med sin erfarenhet hjälpa oss i projektet med det vi skulle uppnå. Hon hade alltid en effektiv strategi och var utmärkt i att kommunicera sina idéer till resten av teamet och även utföra sina uppgifter effektivt och leverera i tid. Jag rekommenderar varmt Lena och skulle verkligen kunna jobba med henne igen.
Som HRBP har Lena varit en stor tillgång i vår organisation. Hon är en positiv, initiativrik och förändringsbenägen person som genom kombinationen tydlighet , empati och diplomati har kunnat kommunicera även komplicerade och ibland svårsmälta budskap på ett framgångsrikt sätt. Tydlig kommunikation, bred kompetens , stort engagemang och ansvarstagande gör att Lena driver det hon åtagit sig i mål och hon har därigenom uppnått eller överträffat även högt satta mål. Jag kan bara gratulera den som får möjlighet att samarbeta med Lena.