Underlätta utveckling med ett digitalt verktyg för tillväxt och utveckling som komplement

Rolf är en flexibel plattform som hjälper företag att genom reflektion, målstyrning och coaching – kontinuerligt utveckla sina medarbetare och processer för att nå framgång.

Expediam är Business Partner till Rolf vilket innebär att vi marknadsför och säljer verktyget, stöttar våra kunder i implementation och utbildning samt knyter samarbetsavtal för att fortsatt stötta er i er utveckling och på er förändringsresa. Er framgång är vårt mål. 

Som coachingkund till oss får du använda Rolf som en del av vårt coachingupplägg. Det ger en extra dimension och stärker både vårt coachingsamarbete och din utveckling.

Diplomerad Professionell Coach ICF

Business Partner

Certifierad handledare för verktyget IDI

Certifierad handledare för verktyget EQi 2.0

Certifierad Förändringsledare Prosci