Expediam arbetar med coaching i syftet att hjälpa företag och personer att frigöra sin kapacitet och nå sina 
mål på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Vi samarbetar med ledare som tar sin roll på allvar, som ser att det är genom andra resultat skapas. Ledare som kontinuerligt arbetar för att utveckla en miljö där de själva och andra kan växa och nå sina mål.

Vi är alla unika, med unika förutsättningar och förmågor. Sammanhang och förutsättningar förändras ständigt. Samtidigt är vi alla människor med samma grundläggande mänskliga behov och naturliga begränsningar. Vi utgår från modern forskning och använder verktyg lämpade för att vidareutveckla viktiga ledarskapsförmågor och goda förutsättningar som låter oss komma till vår rätt, som frigör vår kapacitet.

  • För att nå nya bättre resultat krävs ofta något nytt. Ett nytt sätt, nytt beteende, nytt fokus eller nya perspektiv.

  • Att lägga upp strategin, förstå vad som behöver göras är den enkla delen.

  • Att våga, orka och hålla i det nya sättet är utmaningen.

  • Du behöver en plan och förberedelse för att komma till handling och för att göra skillnad.

  • Du behöver börja med dig själv och din vilja att utvecklas och påverka.

  • Din coach hjälper dig, delar dina mål, dina utmaningar och firar dina framgångar.

Diplomerad Professionell Coach ICF

Business Partner

Certifierad handledare för verktyget IDI

Beteendestilar, samarbetseffektivitet och ledarskapsförmågor.

Certifierad handledare för verktyget EQi 2.0

Emotionell intelligens och ledarskapsförmågor.

Certifierad Förändringsledare Prosci