Dra nytta av och utveckla era Human Skills

Digitalisering, AI och robotik är fantastiskt och spännande men det är även dina mänskliga förmågor, dina Human Skills. Vässa dina förmågor för ökad framgång och välmående på jobbet.

Ett par exempel på verktyg som kan ge nya insikter och viktig feedback är IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) och EQ-i 2.0 (Emotionell Intelligens). IDI ger insikter om beteendestilar och hur du kan öka din och gruppens samspelseffektivitet. EQ-i 2.0 ger insikter om dina förmågor inom området emotionell intelligens.

expediam_beteende

Vässa din och organisationens samspelseffektivitet med IDI. Medvetandegör din och andras beteendestilar för att frigöra er potential. Är du en Producer, Processer, Motivator eller Relator?

 

 • Du utvecklar din ledarskapsförmåga – Du får viktig feedback och ökad självinsikt inom ett område som påverkar din framgång som ledare.
 • Du blir bättre på att samspela med andra – Du kommer att bättre förstå hur ditt eget beteende påverkar andra människor. Du blir medveten om dina styrkor och hur du kan minimera dina svagheter.
 • Du spar energi till när du behöver den bäst – Du kommer att lära dig när dina styrkor och talanger är nödvändiga för andra och i vilka sammanhang du bör anpassa ditt beteende.

 • Du gör andra bättre – Du kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du kan stötta och hjälpa andra på ett mer konstruktivt sätt.

 • Ökad öppenhet ger tillit – När resultatet presenteras i en grupp som arbetar ihop, utvecklas man tillsammans. Medlemmarnas unika styrkor blir tydligare och kommer alla till del. Missförstånd minskar och toleransen för olikheter ökar.

 • ”Individernas faktiska samspelsförmåga är en viktig del av organisationens förmåga att lösa sina uppgifter. När den förbättras ökar också organisationens kollektiva intelligens”. Thomas Larsson, VD IDI Profiling AB.


Skärmavbild 2021-02-18 kl. 14.06.39

Besök www.idi.se för att ta del av olika kunders berättelser om hur IDI gör nytta i organisationer.

Emotionell intelligens är en viktig framgångsfaktor för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen. Individer som trivs och mår bra presterar helt enkelt bättre.

Om vi bortser från tolkningen att ”att ha känslor” betyder att vara känslosam kan vi se känslor för vad de är designade för att göra dvs ge oss input om oss själva och vår omgivning för att guida vårt beslutsfattande.

Emotionell intelligens handlar om förmågan att förstå och uttrycka sig själv, att utveckla och upprätthålla sociala relationer, klara motgångar och utmaningar samt att kunna använda sina emotionella kunskaper för ett effektivt och meningsfullt liv.

Emotionell intelligens är dynamiska förmågor som kan utvecklas och därför lämpar sig testet såväl för urval som för utvecklingsinsatser och coaching.

EQ-i 2.0 använder 15 olika förmågor, inom områdena nedan,  för att skapa din profil.

 • Självuppfattning – att förstå sig själv och sina känslor
 • Personligt uttryck – att uttrycka sina känslor på konstruktiva sätt
 • Mellanmänskliga förmågor – att utveckla och upprätthålla relationer
 • Beslutsfattande – att använda sina känslor för att fatta bättre beslut
 • Stresshantering – att klara av utmaningar.

expediam_idi_cirkel

Diplomerad Professionell Coach ICF

Business Partner

Certifierad handledare för verktyget IDI

Certifierad handledare för verktyget EQi 2.0

Certifierad Förändringsledare Prosci