FÖRÄNDRINGSLEDNING

Bli mer förändringssmart.

Står ni inför kommande förändringar och behov att utvecklas för att fortsätta vara framgångsrika som företag? Bli mer framgångsrik i förändring och utveckling tillsammans med mig, certifierad förändringsledare i beprövad metodik för förändringsledning.

Genom att förstå vad som händer vid förändring och i dina medarbetare ökar sannolikheten för att den förändring du driver kommer att lyckas. Det är människor som skapar förändring och det kan vara en utmaning att leda i förändring och utveckling. 

Jag är utbildad och certifierad via Prosci och använder ofta ADKAR modellen för att leda i förändring och hjälpa företag och ledare att bli mer förändringssmarta.

ADKAR är en metod i förändringsledning som blivit en av de mest använda hela världen. Grundidén är att ingen organisation kan förändras utan människorna i den. Det är människorna som avgör om förändringen kommer att lyckas eller inte eftersom det är de som genomför förändringen, börjar jobba på ett nytt sätt, bete sig på ett nytt sätt osv. Genom att inkludera det mänskliga perspektivet ges människorna i organisationen en möjlighet att bli medvetna om förändringen, känna en vilja att stötta förändringen, tillförskaffa sig ny kunskap, lära sig nya kompetenser och förmågor. Slutligen behövs aktiviteter för att få förändringen att hålla utan att man faller tillbaka till det gamla.