Bli mer framgångsrik i förändring och utveckling tillsammans med en certifierad förändringsledare och beprövad metodik. 

ADKAR är en metod i förändringsledning som blivit en av de mest använda hela världen. Grundidén är att ingen organisation kan förändras utan människorna i den. Det är människorna som avgör om förändringen kommer att lyckas eller inte eftersom det är de som genomför förändringen, börjar jobba på ett nytt sätt, bete sig på ett nytt sätt osv.

Genom att inkludera det mänskliga perspektivet ges människorna i organisationen en möjlighet att bli medvetna om förändringen, känna en vilja att stötta förändringen, tillförskaffa sig ny kunskap, lära sig nya kompetenser och förmågor. Slutligen behövs aktiviteter för att få förändringen att hålla utan att man faller tillbaka till det gamla.

Diplomerad Professionell Coach ICF

Business Partner

Certifierad handledare för verktyget IDI

Certifierad handledare för verktyget EQi 2.0

Certifierad Förändringsledare Prosci