Interim HR när ni har behov av förstärkning eller kompetens inom Human Resource.

Ibland saknas tiden och resurserna för de där viktiga förbättringsprojekten man avser göra eller att hinna göra saker på det sätt man vill och att nå fram till alla eller så saknas HR-funktionen helt inom er organisation. Vi bidrar med förstärkning till organisationen, styrelse, ledningsgrupp eller projekt med kompetens inom Human Resource, ledarskap och personalfrågor. Spetskompetens inom Human Resources och ledarskap ger förstärkning när och så mycket ni behöver, i ett enkelt och tryggt samarbete. Enskilda uppdrag eller samarbetsavtal över tid där kontinuitet och trygghet skapas.

Förstärkning när och så mycket ni behöver, i ett enkelt och tryggt samarbete.

Diplomerad Professionell Coach ICF

Business Partner

Certifierad handledare för verktyget IDI

Certifierad handledare för verktyget EQi 2.0

Certifierad Förändringsledare Prosci