Vi hjälper företag att frigöra sin kapacitet med tjänster och verktyg för verksamhetsutveckling genom ledarutveckling och coaching.

Fokus ligger alltid på er unika verksamhet och att stärka era framgångsfaktorer. Vi arbetar både med individer och grupper som vill bli ännu bättre på att dra nytta av viktiga ledarskapsförmågor, olikheter och att utveckla sin samarbetseffektivitet. Från styrelsen till den enskilda avdelningen eller projektgruppen till en enskild individ.

  • Ett komplement och extra resurs som i er vardag hjälper er att hålla fokus på målet, utveckla laget, följa upp och finslipa era förutsättningar.
  • En företagscoach som stödjer och utmanar er i er utveckling och firar era framgångar.

Spetskompetens inom Human Resources och ledarskap ger förstärkning när och så mycket ni behöver, i ett enkelt och tryggt samarbete. Interim HR, bollplank eller mentor. Enskilda uppdrag eller samarbetsavtal över tid där kontinuitet och trygghet skapas.

Ert varumärke och er attraktivitet som arbetsgivare ökar

när ni investerar i ledarskap och goda förutsättningar att lyckas.

Kreativitet, resultat och hälsa ökar

med ett hållbart ledarskap och en kultur där alla kan och vill bidra till framgångarna.

Frigör och stärk er organisations kapacitet och förutsättningar för framgång

med verksamhetsutveckling genom ledarcoaching.

Stärk ert ledarskap, samarbete och kommunikation

med effektiva verktyg för utveckling av individ, team och organisation.

Nå uppsatta mål i era förändringsinitiativ

med ledarstöd i förändring genom coaching.

Förtydliga er redan uttalade vision och era mål och skapa driv

med hjälp av er ledarskapscoach.

Satsa på talangerna, de nya/blivande ledarna

genom att erbjuda dem att arbeta med er företagscoach.

Hitta kompletterande perspektiv, få stöd och erfarenhetsutbyte

med din coach eller ditt bollplank inom HR, ledarskaps- och personalfrågor.

Resurs och kompetens när det behövs

med din samarbetspartner inom Human Resource och ledarskap.

Diplomerad Professionell Coach ICF

Business Partner

Certifierad handledare för verktyget IDI

Beteendestilar, samarbetseffektivitet och ledarskapsförmågor.

Certifierad handledare för verktyget EQi 2.0

Emotionell intelligens och ledarskapsförmågor.

Certifierad Förändringsledare Prosci